Podmínky používání služby

 • PICTU si vyhrazuje právo zakázat nebo smazat jakýkoliv soubor, který by mohl ohrozit bezpečnost našich serverů, nebo je jinak považován za nevhodný.
 • Služba úložiště je poskytována jak je, bez záruk jakéhokoli druhu. Neneseme odpovědnost za ztrátu dat či jiné škody, které mohou vyplývat z případného výpadku, nebo pozastavení našich služeb.
 • PICTU není určeno pro ukládání souborů následujícího obsahu
  • Obrázky a fotografie, které porušují autorská práva.
  • Obrázky a fotografie s obsahem pro dospělé, například pornografie.
  • Obrázky a fotografie znázorňující násilí.
  • Obrázky a fotografie, které porušují soukromí vyobrazených osob.
  • Obrázky a fotografie, které jsou v rozporu s platnou legislativou ČR.
 • Obrázky, které po dobu 90 dnů nejsou nikým zobrazeny, budou automaticky odstraněny. Rovněž budou odstraněny obrázky, které porušují naše Podmínky použití.
 • PICTU si vyhrazuje právo odepřít přístup jakémukoli uživateli, který opakovaně nahrává obrázky odporující Pravidlům použití, případně odepřít přístup při cíleném přetěžování serveru.
 • PICTU si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky služby a to bez předchozího oznámení.


Ochrana osobních údajů

 • Systém PICTU nijakým způsobem neshromažďuje osobní údaje, pokud by ale k tomu došlo, tak vždy s ohledem na zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.